Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Povinnosť zverejňovania zmlúv je daná:

- Zákonom č. 546/2010 zo 9.decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

- Zákonom č. 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií).

 

Faktúry, zmluvy a objednávky za rok 2018:

Dohoda k Blanko Zmenke.pdf

Úverová zmluva č. 299225-2018

Záložná zmluva k pohľadávke z účtu č. 299225-2018

uloz.to/!Ucw0HeeEPE0t/zfo-2018-zip

 

Faktúry, zmluvy a objednávky za rok 2017:

uloz.to/!NDgFKO8OALWu/zfo-2017-zip

 

Faktúry, zmluvy a objednávky za rok 2016:

uloz.to/!7CfJdQyaeNP4/zfo-2016-zip

 

Faktúry, zmluvy a objednávky za rok 2015:

uloz.to/!JWPHCG7RBhmE/zfo-2015-zip

 

 Faktúry, zmluvy a objednávky za rok 2014 :

uloz.to/!MJMA3gxH4SJK/zfo-2014-zip

 

Faktúry, zmluvy a objednávky za rok 2013 :

uloz.to/!fBeM6WcFS3pL/zfo-2013-zip

 

Faktúry, zmluvy a objednávky za rok 2012:

  uloz.to/!aD0kv8cgzjTQ/faktury-2012-zip

 

Faktúry, zmluvy a objednávky za rok 2010 a 2011:

uloz.to/!lvVDmyX1JJJs/faktury-2011-zip