Zástupca starostu obce

Zástupcom starostu obce je Ing. Ján Marták