Starosta obce

Ing. Stanislav Knížat bol riadne zvolený za starostu obce Biskupová v komunálnych voľbách konaných dňa 27.11.2010, pričom kandidoval ako nezávislý poslanec a vo voľbách získal celkovo 92 platných hlasov z celkového súčtu 133 platných hlasov. Ing. Knížat pôsobí vo funkcii starostu už druhé volebné obdobie. Za toto obdobie sa podarilo v obci vybudovať kanalizáciu, ČOV, nájomné byty a vykonať množstvo rekonštrukčných prác.