Poloha obce

 

Biskupová leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku Radošinej. Stred obce má nadmorskú výšku 157 m, chotár 155 – 226 m. Široké krátke chrbty odlesneného chotára, rozčlenené úvalinami, tvoria mladotreťohorné íly pokryté sprašou. Má hnedozemné pôdy.