Všeobecne záväzné nariadenia

 

Ak nemáte nainštalovaný Adobe Reader pre prezeranie dokumentov, môžete si ho stiahnuť a nainštalovať aj TUAdobe Reader je nástroj na jednoduché zobrazovanie, tlačenie a spoločné používanie PDF súborov. Aplikácia Adobe Reader je globálnym štandardom pre zdieľanie elektronických dokumentov.


ROK 2019

Všeobecno záväzné nariadenie o miestnom poplatku ta komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecno záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti

 

ROK 2018

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018.pdf
Všeobecne záväzné nariadenie o používaní zábavnej pyrotechniky.pdf

 

ROK 2017

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi r. 2017
VZN o dani z nehnuteľností pre r. 2017

 

ROK 2016

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi r. 2016
VZN o dani z nehnuteľností pre r.  2016