Komunálne voľby 2014

 

OZNÁMENIE O PREBERANÍ KANDIDÁTNYCH LISTÍN V DŇOCH 19.-21.9.2014

Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v Biskupovej Ing. Monika Kucharová oznamuje splnomocnencom a nezávislým kandidátom, že dňa 19.9.2014 nebude prítomná na obecnom úrade z dôvodu školenia  a kandidátne listiny môžu v tento deň odovzdávať po dohode so zapisovateľkou v popoludňajších hodinách po 16.00 h na adrese Biskupová č.d. 35.

Telefonický kontakt pre dohodu na prevzatie kandidátok je: 0903 059 635. Uvedená adresa a telefónne číslo platí aj pre odovzdávanie kandidátnych listín v dňoch 20.- 21.9.2014.

 

Zverejnenie  počtu obyvateľov obce Biskupová

Obec Biskupová, zastúpená starostom obce  Ing. Stanislavom Knížatom oznamuje, že v zmysle §16 ods. 9 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, má obec Biskupová ku  dňu 22.08.2014   228 obyvateľov.

                                                                                  Ing. Stanislav Knížat

                                                         starosta obce Biskupová

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu si môžete prečítať <TU>