Evidencia obyvateľstva

Všetko, čo súvisí s evidenciou obyvateľstva a trvalým pobytom vybavuje pracovníčka obecného úradu Monika Kucharová (tel.: 038 / 538 73 30). Pri osobnej návšteve obecného úradu týkajúcej sa evidencie obyvateľstva je nutné  si so sebou priniesť občiansky preukaz.